rdk

 

Hr.Ms. Jaguar

Commandant: LTZ1 L. Kroon, sedert 18 oktober LTZ1 K. Riezebos

1 - 10 januari Winterverlof
11 - 12 januari Oefenen op de Noordzee
13 - 16 januari Routine bezoek Portsmouth
17 - 24 januari Oefenen Noordzee/schip van de wacht
25 - 28 januari Te Den Helder
28 - 29 januari Diverse oefeningen op de rede
29 januari - 16 februari Onderhoud/Compensatie te Den Helder
17 - 26 februari Schip van de wacht /visserijpolitievaartuig
26 februari - 2 maart Onderhoud/Compensatie te Den Helder
3 - 5 maart Oefenen met Hr.Ms. Kortenaer en Hr.Ms. van Galen
6 - 15 maart Onderhoud/Compensatie te Den Helder
16 - 21 maart Oefenen Marsdiep/Texelstroom
21 maart - 13 april Onderhoud/Compensatie te Den Helder
13 - 20 april Oefenen Noordzee/ visserijpolitievaartuig
20 april - 6 mei Voorjaarsreis met Hr.Ms. Fret en Hr.Ms. Wolf
23 - 25 april Routine bezoek Åarhus
30 april - 2 mei Informeel bezoek Oslo
7 mei - 3 juni Onderhoud/Compensatie te Den Helder
3 juni - 1 juli Zomerreis met Hr.Ms. Wolf en Hr.Ms. Fret
4 - 6 juni Informeel bezoek Chatham
11 - 13 juni Informeel bezoek Lorient
18 - 20 juni Informeel bezoek Falmouth
25 - 27 juni Informeel bezoek Dublin
1 - 7 juli Onderhoud/Compensatie te Den Helder
8 juli - 9 augustus Zomerverlof
9 - 15 augustus Onderhoud/Compensatie te Den Helder
16 - 20 augustus Oefenen Texelstroom/ Varende Ouderdag
21 - 23 augustus Te Den Helder
24 - 30 augustus Visserijpolitievaartuig /oefenen Noordzee
31 augustus - 6 september Onderhoud/Compensatie te Den Helder
7 - 17 september Oefening Northern Wedding
18 september - 11 oktober Onderhoud/Compensatie te Den Helder
18 oktober Commando-overdracht, LTZ1 K. Riezebos belast met het bevel
19 - 22 oktober Oefenen Noordzee/visserijpolitievaartuig/in opmars naar Newcastle
22 - 25 oktober Routine bezoek Newcastle
25 - 26 oktober In opmars Den Helder
26 oktober Te Den Helder
27 - 29 oktober Oefenen Noordzee
30 oktober - 5 november Oefenen Noordzee/varen ten behoeve van scholen
6 - 19 november Onderhoud/Compensatie te Den Helder
20 - 24 november Schip van de wacht
24 november - 6 december Onderhoud/Compensatie te Den Helder
7 - 10 december Oefenen Noordzee/in opmars naar Antwerpen
11 - 12 december Routine bezoek Antwerpen
13 - 15 december In opmars Den Helder/ oefenen Noordzee
15 - 16 december Te Den Helder
16 - 18 december Oefenen Texelstroom
19 - 31 december Winterverlof