rdk

 

Hr. Ms. Jaguar

Commandant: Luitenant ter zee der 1e klasse C.D. Jose

 

Naast haar overige taken is Hr. Ms. Jaguar het gehele jaar aanwezig geweest als visserijpolitiekruiser.

In dit kader werden in totaal 40 vissersschepen geinspecteerd , waaronder zeven buitenlandse.

Er werden twee processen-verbaal opgemaakt wegens het overtreden van de Beschikking vangstbeperking tong en schol 1979, tevens werden er negen processen-verbaal van waarneming opgemaakt wegens het vissen binnen de twaalfmijlzone.

Het winterverlof liep tot 15 januari, waarop een onderhoudsperiode volgde tot 2 februari.

Op 5 februari werd naar zee vertrokken voor een vaarperiode die zou duren tot 26 februari. Gedurende deze vaarperiode werd onder andere geoefend met Hr. Ms. Overijssel en Hr. Ms. Fret, terwijl van 5 tot 12 en van 19 tot 26 februari Hr. Ms. Jaguar schip van de wacht was.

Een vermeldingswaardige dag was 14 februari toen Hr. Ms. Jaguar moest afmeren te Den Helder. Door het vele pakijs konden zelfs twee sleepboten, die op volle kracht duwden, het schip niet tegen de kant krijgen.  Ten gevolge van de ijzel moest de meerploeg – vastgebonden aan lijflijnen – op hun buik liggend de trossen waarnemen.

Tot 9 maart volgde weer een onderhoudsperiode en op 12 maart werd als schip van de wacht uitgevaren tot 19 maart.

Op 18 en 19 maart nam Hr. Ms. Jaguar deel aan een zoekactie naar een vermist vissersbootje met drie opvarenden nabij Goereelichtplatform.

Hr. Ms. Jaguar coordineerde deze zoekactie waaraan ook werd deelgenomen door vier reddingsboten, één hefschroefvliegtuig van de rijkspolitie en twee vliegtuigen van de marineluchtvaartdienst. Op de voormiddag van 19 maart werd het stoffelijk overschot van een twaalfjarige jongen gevonden, dat later die dag werd overgedragen aan de reddingboot Koningin Juliana.

Van 23 tot 26 maart bracht het schip een routine bezoek aan Aalborg.  Gedurende de opmars werd met Hr. Ms. Hefring aan luchtdoelschietoefeningen deelgenomen.

De terugreis ging via het Kielerkanaal waarna werd geoefend met Hr. Ms. Van Speijk en Hr. Ms Hefring.

Van 30 maart tot 2 april bracht het schip een bezoek aan Hull.

Een onderhoudsperiode volgde van 3 to 18 april en de aansluitende vaarcyclus begon weer met een periode van schip van de wacht van 18 tot 24 april.

Van 19 april tot 2 mei nam Hr. Ms. Jaguar deel aan de mijnenbestrijdingsoefening Blue Harrier en fungeerde als stafschip van mijnenbestrijdingsflottielje 3.

Gedurende deze oefening werden de havens Borkum en Wilhelmshaven aangedaan.

Van een welverdiende rust genoot het schip en zijn bemanning tijdens een bezoek aan Gent van 4 tot 7 mei.

Na een weekje oefenen met het zusterschip Hr. Ms. Fret werd van 11 tot 14 mei een informeel bezoek gebracht aan Scheveningen ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van de haven van Scheveningen en ‘s-Gravenhage. Zowel zaterdag als zondag was het schip opengesteld voor bezoek en voorzichtige schattingen gaven het record aantal van ongeveer 8000 bezoekers weer, met de piek op zondag.  Hieruit blijkt weer eens dat het Nederlandse publiek volop belangstelling heeft voor de Koninklijke Marine.

Van 14 tot 17 mei stond het schip ter beschikking van de amfibische sectie van het korps mariniers.

Van 19 mei tot 12 juni lag het schip in onderhoud te  Den Helder.

Op 12 juni vertrok Hr. Ms. Jaguar met Hr. Ms. Fret voor een periode bij de Flag Officer Sea Training in Portland van 18 tot 23 juni voorafgtegaan door een routine bezoek van beide schepen aan Weymouth.

Na een periode bij de Flag Officer Sea Training bracht Hr. Ms. Jaguar een routine bezoek aan Falmouth en vervolgens een informeel bezoek van 26 juni tot 2 juli aan Dun Laoghaire, een voorstadje van Dublin, ter gelegenheid van het Dun Laoghaire Summer Festival.

Van 9 tot 22 juli verleende Hr. Ms. Jaguar assistentie bij de wereldkampioenschappen ½ Ton Cup zeilwedstrijden als start-, finish- en begeleidingsschip.

Er werd gedurende die periode veel met mariniers samengewerkt, die de verbindingen verzorgden en met de marine sleepboot Westgat, met kapitein Swart, die als boeienlegger en als contrastartschip fungeerde.

Vanaf 23 juli lag Hr. Ms. Jaguar te Den Helder voor achtereenvolgens een onderhoudsperiode, het zomerverlof van 27 juli tot 20 augustus en een onderhoudsperiode tot 27 augustus.

Op 27 augustus vertrok Hr. Ms. Jaguar samen met Hr. Ms. Fret en Hr. Ms. Zeehond uit  Den Helder naar Devils Hole alwaar op 29 augustus onderzeebootbetstrijdingsoefeningen werden gehouden.

dh

Op 5 september werd gezamelijk met Hr.Ms. Fret een vaardag voor oud-commandanten van de roofdier-klasse fregatten gehouden ter gelegenheid van het feit dat 25 jaar geleden deze schepen voor het eerst in dienst warden gesteld.

Op deze prachtige najaarsdag showde de jongste aanwinst van de marine, Hr. Ms. Callenburgh, haar kunsten en werden de oud-commandanten in de gelegenheid gesteld nogmaals het boeitje pikken te beoefenen. Ook de nationale rijsthap ontbrak niet.

Schout-bij-nacht J.H.B. Hulshof (oud-commandant van Hr.Ms. Panter) bracht ‘s-middags per lynx een bezoek aan Hr. Ms. Jaguar en daarna via het lichte lastentuig een bezoek aan Hr. Ms. Fret. Van 7 tot 9 september bracht Hr. Ms. Jaguar een bezoek aan West-Terschelling met als gevolg dat op heel Terschelling men overal fietsende bemanningsleden tegenkwam.

Van 10 september tot 5 november lag Hr. Ms. Jaguar in derdetraps onderhoud en onderging onder andere een dokbeurt.

Op 6 november werd met proefvaren en opwerken begonnen onder andere met Hr. Ms. Fret.

Van 16 tot 19 november werd een informeel bezoek gebracht aan Londen, waarbij het schip afmeerde langszij de grand old lady HMS Belfast.

Van 19 tot 26 november was Hr. Ms. Jaguar schip van de wacht, in deze periode werd veelvuldig samengewerkt met vliegtuigsquadron 7, teneinde hijsprocedures te beoefenen zowel overdag als des nachts.

Op 22 november werd gevaren ten behoove van de school voor scheepsonderofficieren en op 24 november de gemeten mijl, nabij St. Abbshead. De 27e November was voor de marinevoorlichtingsdienst en ook op deze dag werd samengewerkt met vliegtuigsquadron 7, die na afloop een vliegdemonstratie gaf.

Donderdag 29 november voer Hr. Ms. Jaguar voor het laatst dit jaar uit om van 30 november tot 3 december een bezoek te brengen aan Esbjerg.

Op 4 december liep Hr. Ms. Jaguar wederom Den Helder binnen, om de rest van het jaar te besteden aan onderhoud en het winterverlof.