rdk

 

Reünie (definitie):

bijeenkomst van personen (oud-gedienden, oud-studenten enz.) die vroeger vereenigd waren en sedert zich hebben verspreid.

Dat we ondanks de verspreiding nog steeds verenigd zijn, blijkt uit de reünies welke
tot dusver zijn georganiseerd.

22 jaar van verspreiding werd in 2005 weggevaagd door de eerste reünie.
Aan de volgende reünies werd telkenmale in overtreffende trap deelgenomen.

Voor foto albums van de verschillende reünies, maak uw keuze in
het submenu, of klik hier voor:

2005
2006
2007

De volgende reünie staat op stapel!