rdk

 

Hr. Ms. Jaguar
Commandant: LTZ 1 W.E. Bielders, sedert 10 september LTZ 1 D.N. Wentholt.

 

 

 

Op 15 januari werd Hr.Ms. Jaguar in dienst gesteld.

Na de deconservatie en het volledig uitrusten voer het schip voor het eerst uit op dinsdag 23 februari.

Direct werd koers gezet naar een Duits koopvaardijschip, dat met een brand in de machinekamer te maken had. Het bleek echter niet nodig om assistentie te verlenen.
Deze eerste vaarperiode werd voornamelijk gebruikt voor onderzeebootsbestrijdings- en schietoefeningen.
Het eerste weekeinde werd te Rotterdam doorgebracht. Gedurende de tweede week werd voor het eerst dit jaar de visserij-inspectie uitgeoefend.
Het tweede weekeinde werd een bezoek gebracht aan Bremen. Tijdens de laatste week van deze vaarperiode werd het inspecteren van vissersvaartuigen onuitvoerbaar gemaakt door de slechte weersomstandigheden.

Gedurende de reis van van 22 maart tot 9 april werd een bezoek gebracht aan Newcastle upon Tyne en Kristiansand. Visserij-inspectie was gedurende de eerste week, nog steeds ten gevolge van de slechte weersomstandigheden, niet uitvoerbaar. De laatste twee weken was het weer aanmerkelijk beter en konden een aantal vissers worden geinspecteerd. Het bezoek aan Kristiansand was - niet in de laatste plaats vanwege de gelegenheid met de skisport kennis te maken - een groot succes.

In de periode van 26 april tot 14 mei werd de visserij-inspectie weer opgevat. Gedurende het weekeinde verbleef het schip in Uddevalla, waar een paar zeer prettige dagen werden doorgebracht. Na het weekeinde werd opgestoomd naar Den Helder om daar de nationale bevrijdingsdag te vieren. Donderdag 6 mei verliet Hr.Ms. Jaguar haar thuishaven echter weer om een bezoek te gaan brengen aan Amsterdam.

Van 21 juni tot 9 juli werd een slag om de noord gemaakt, waarbij ondanks het slechte weer een aantal vissers werden geinspecteerd in de omgeving van de Vikingbanken. De weekeinden werden doorgebracht te Dundee en Lerwick. Vooral tijdens de laatste week kon een groot aantal vissersschepen worden geinspecteerd.

Ook de eerste week van de periode van 19 juli tot 10 augustus kon, gebruik makend van het mooie weer, een respectabel aantal vissersschepen geinspecteerd worden. Na het weekeinde te Middlesborough veranderde het weerbeeld echter sterk en toen de vissersvloot bereikt werd, was het weer zodanig verslechterd dat visserij-inspectie onmogelijk bleek. Vervolgens werd via het Kanaal opgestoomd naar Cowes, waar het schip de gehele daarop volgende week ten anker zou liggen voor een informeel bezoek in verband met de Cowes-week.
In verband met de zeer krachtige wind werd echter op donderdag Portsmouth binnengelopen, daar ankeren ter rede van Cowes te riskant werd geacht. Pas de volgende ochtend werd opgestoomd naar de bestemde ankerplaats, waar geankerd werd te midden van een aantal buitenlandse oorlogsschepen en jachten.
Hr.Ms. Jaguar deed hier onder meer dienst als een soort moederschip voor de Nederlandse jachten, die dit zeer bleken te waarderen.

Ter gelegenheid van de verjaardag van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Irene woei op donderdag 5 augustus van alle schepen de Nederlandse vlag van top en werd aan boord van Hr.Ms. Jaguar een cocktailparty aangeboden aan een aantal genodigden. Enkele malen kon aan omgslagen jachten en in een enkel geval geval aan een zinkende toestand verkerend jacht hulp worden geboden.
Dinsdag 10 augusutus kwam het schip weer in Den Helder aan en de daarop volgende vrijdag ging het schip met zomerverlof.

Na het zomerverlof, hetwelk eindigde op 6 september, vond op 10 september de commando overdracht plaats, waarbij luitenant ter zee der eerste klasse W.E. Bielders het commando overdroeg aan luitenant ter zee der eerste klasse D.N. Wentholt.

Van 27 september tot 8 oktober werd de visserij-inspectie weer beoefend en tijdens een weekeinde te Great Yarmouth werd contact gelegd met het Britse visserijprotectievaartuig HMS Yarnton
Op 18 en 19 oktober werden oefeningen gehouden met Hr.Ms. De Ruyter. De daarop volgende vaarperiode was visserij-inspectie slechts gedurende drie dagen mogelijk; gedurende de rest van de reis had het schip voortdurend met slecht weer te kampen. Na het weekeind te Esbjerg maakten de elementen het zelfs zo bont, dat het schip nog twee dagen op de rede bleef liggen om iets rustiger weer af te wachten. Pas woensdag begon de ruwe storm af te nemen, zodat - hoewel nog steeds hevig stampend en slingerend - koers gezet kon worden naar Den Helder.

Tijdens de laatste vaarperiode van dit jaar, van 15 to 26 november, werd een bezoek aan Le Havre gebracht. Ten gevolge van de voortdurende zeer slechte weersomstandigheden was visserij-inspectie vrijwel onuitvoerbaar en alleen in de tweede week konden nog twee vissersvaartuigen geinspecteerd worden. Op 25 november liep Hr.Ms. Jaguar tenslotte Den Helder weer binnen voor een onderhoudsbeurt.