rdk

 

Hr. Ms. Jaguar

Commandant: LTZ 1 D.N. Wentholt, sedert 6 september LTZ 1 J.H. van der Zeep

 Op 5 januari was voor de bemanning van Hr.Ms. Jaguar het winterverlof voorbij en keerde men terug aan boord. Tot 25 januari lag het schip stil voor onderhoud en beproevingen, die afgerond werden met een tweedaagse vaartocht op de Noordzee.

Op 31 januari koos Hr.Ms. Jaguar weer zee om te oefenen en visserij-inspectie te bedrijven. Op weg naar de demagnetiseringsrange te Nieuwesluis werden zes vissers geinspecteerd. Na de demagnetiseringsrange stoomde Hr.Ms. Jaguar op naar Den Helder voor noodzakelijke reparaties op de rijkswerf.

Half februari kon het schip het dok verlaten en na opnieuwe gedemagnetiseerd te zijn, werd er geoefend op de Noordzee. Het weekeinde van 18 tot en met 21 februari werd te Den Helder doorgebracht.

Na een dag oefenen in het algemeen oefengebied voor schepen lag het schip tot eind februari binnen voor onderhoud.

Begin maart voer het schip uit ter visserij-inspectie in de Duitse Bocht. Bij harde wind werd tijdens de hondewacht van 1 maart het noodsein opgevangen van het motorschip Amor. Hr.Ms. Jaguar zette onmiddelijk koers, met uiterst vermogen, naar de gepeilde positie. Omstreeks 07.00 uur kwamen de drenkelingen van het rubbervlot in zicht en werden veilig - er stond een ruwe zee - aan boord gehaald. Het schip zette koers naar Helgoland om de geredden over te geven aan de Duitse reddingboot Adolph Bermpohl, die ze aan land zou brengen.

Het eerste weekeinde in maart werd doorgebracht te Göteborg. Vanuit Zweden stoomde het schip terug naar Den Helder voor een week onderhoud.

Op 14 maart voer het schip weer uit ter visserij-inspectie nabij de Bruine Bank, waar zich veel Nederlandse kotters en trawlers bevonden. In totaal werden 16 schepen geïnspecteerd. Een enkele maal moest een ernstige waarschuwing gegeven worden en vissersschepen naar het visgebied teruggestuurd worden.

Op de 17e maart liep het schip weer Den Helder binnen voor een dokking op de rijkswerf.

Half april voer het schip weer uit ter visserij-inspectie in de Duitse Bocht. Routine bezoeken werden daarbij gebracht aan Hamburg en Bremerhaven, waar de bemanning op zeer prettige wijze ontvangen werd. Op 26 april liep Hr.Ms. Jaguar de haven van Den Helder weer binnen, in totaal werden nu vijf vissers geïnspecteerd.

Begin mei nam het schip deel aan de NATO oefening Wooden Walls, waarbij het schip een enkele maal IJuiden, Den Helder, of de Eemsmonding binnenviel. Na een week onderhoud vertrok het schip weer om visserij-inspectie te bedrijven. Zes vissersschepen werden daarbij geïnspecteerd.

De maand juni werd aangevangen met oefeningen met Hr.Ms. Zeeland. Na een verkenning langs vissers (Nederlandse) bij de Doggersbank, werd Stavanger aangedaan voor een routine bezoek. Het toeval wilde dat tussen Stavanger en een Zweedse stad een competitiewedstrijd plaatsvond voor de televisie, welke zich voornamelijk afspeelde op de markt vóór Hr.Ms. Jaguar; het schip werd dan ook extra verlicht en vormde een prachtig decor voor de camera's.

Op de terugreis naar Holland werden twee haringtrawlers geïnspecteerd, en kon de bemanning genieten van de heerlijke groene, die het schip ten geschenke had gekregen van de schipper van de Rijnmond II, één van Nederlands modernste hektrawlers.

Na het weekeinde van 10 to 13 juni in Den Helder gelegen te hebben werd er geoefend met Hr.Ms. Drente.

Op 22 juni vertrok Hr.Ms. Jaguar naar zee voor een oefen- en kalibreer reis met Hr.Ms. Tonijn en Hr.Ms. Zeehond. Via Pentland Firth en de Minches werd Londonderry in Ulster aangelopen voor een routine bezoek.

Na 2 weken oefenen in het oostelijk gedeelte van de Atlantische oceaan en het Devils Hole gebied  in de Noordzee, liep Hr.Ms. Jaguar op 6 juli de haven van Den Helder binnen. Er volgde nu een onderhoudsperiode die afgelsloten werd met de jaarlijkse inspectie van de sous-chef-staf van de commandant der zeemacht in Nederland, kapitein ter zee F. de Blocq van Kuffeler.

Op 21 juli vertrok het schip ter visserij-inspectie en een routine bezoek aan Chatham. Na dit bezoek en enkele dagen visserij-inspectie werd koers gezet naar Cowes, voor een informeel bezoek tijdens de Cowes zeilweek. Op de Solent werd temidden van buitenlandse oorlogsschepen en jachten geankerd. Helaas waren dit jaar, ten gevolge van de grote zeilevenementen in Kopenhagen, slechts weinig Nederlandse jachten te Cowes. De opvarenden van een jacht, dat des nachts op drift was geslagen, konden tijdig door de motorsloepbemanning van Hr.Ms. Jaguar gewekt worden. Ook werd dagelijks het weerbericht gebracht aan de Festa, het enige aanwezige Nederlandse jacht, wat zeer gewaardeerd werd.

Op 9 augustus kwam Hr.Ms. Jaguar weer te Den Helder aan en op 11 augustus ging de bemanning met zomerverlof.

Vijf september was het verlof afgelopen en op zes september vond de commando-overdracht plaats van LTZ 1 D. N. Wentholt aan LTZ 1 J.H. van der Zeep.

Half september vonden onder slechte weersomstandigheden oefeningen plaats met Hr.Ms. De Zeven Provinciën op de Noordzee. Vier vissersschepen werden aan het eind van de maand geïnspecteerd, waarbij de onderzoekings officier één keer tot vernietiging van een net met te nauwe mazen moest overgaan. Enkele vissers moesten naar hun vaargebied teruggestuurd worden.

De eerste week van oktober was voor onderhoud. De rest van de maand werd visserij-inspectie gepleegd, waarbij een routine bezoek werd gebracht aan het gastvrije New Castle upon Tyne. Ondanks slecht weer konden tien vissersschepen geïnspecteerd worden.

Met uitzondering van de derde week werd de gehele maand november visserij-inspectie uitgeoefend in de Noordzee, welke echter door de voortdurende harde wind bijna onmogelijk gemaakt werd. Zestien schepen werden geïnspecteerd, waarvan vijf garnalenvissers die dicht onder de kust van Hoek van Holland visten. Enkele ernstige waarschuwingen moesten ook nu weer gegeven worden.

In december voer Hr.Ms. Jaguar nog eenmaal ter visserij-inspectie uit en inspecteerde daarbij drie vissersschepen.

Twee weken werden besteed aan het overgeven van detail aan de marine-inventarisdienst en op 22 december werd Hr.Ms. jaguar uit dienst gesteld.