rdk

 

Hr.Ms. Jaguar
CDT: LTZ 1 J.C.K. Leeksma - vanaf 13 november LTZ1 H. van Rossem

 

De Jaguar wordt op 29 juni in dienst gesteld en belast met visserijpolitie taken.

29 juni tot 20 juli: Visserij-politiekruiser

20 tot 23 juli: Bezoek Aberdeen

14 tot 16 augustus: Bezoek Breskens

17 tot 20 augustus: Bezoek Zeebrugge

Na aankomst op vrijdag 17 augustus werden bezoeken gewisseld met de waarnemend Nederlandse consul te Brugge en de burgemeester van Brugge.

Op zaterdag 18 augustus werd de commandant voor een lunch uitgenodigd door de consul, terwijl des middags de état-major door de consul werd rondgeleid in de stad, waarvoor door het gemeentebestuur een auto ter beschikking werd gesteld.

Het schip was ter bezichtiging opengesteld voor het publiek.

Op zondag 19 augustus, herdenkingsdag der zeelieden, woonde een deputatie de hoogmis in de St. Donaaskerk bij, terwijl des middags een deputatie na de wijdingsdienst een krans legde bij het visserskruis te Zeebrugge. Na afloop hiervan werd de état-major door het gemeentebestuur ontvangen in de Jachtclub te Zeebrugge.

21 augustus tot 1 oktober: Visserij-politiekruiser

6 tot 10 september: Bezoek Grimsby

Er wordt een "Eeuwfeest-Grimsby-haven" gehouden. Behalve de Jaguar, zijn ook de Engelse visserij-politiekruiser Welcome en de Belgische visserij-politiekruiser A.F. Dufour van de partij.

Donderdag 6 september na aankomst werden bezoeken gewisseld met de Nederlandse vice-consul, de burgemeester van Grimsby, de voorzitter van het comité "Eeuwfeest Grimsby haven", de havenmeester van Grimsby, en de commandanten van de Britse en Belgische visserij-politiekruisers.

Op vrijdag 7 september werd een cocktailparty aan boord gegeven door de plaatselijke autoriteiten en hunne dames. Des avonds namen commandant en twee officieren deel aan een gala diner-dansant ter gelegenheid van het eeuwfeest.

Op zaterdag 8 september werd de état-major uitgenodigd voor een bezoek aan de "eeuwfeest-tentoonstelling" en een league-voetbal wedstrijd. Des middags werd een cocktailparty aan boord van HMS Welcome bijgewoond, terwijl de état-major des avonds uitgenodigd werd voor een diner in een hotel en een ontvangst ten huize van de consul

Een voetbalwedstrijd werd op 7 september gespeeld tegen een politie-elftal. Voor de bemanning werden vrije toegangskaarten verstrekt voor een bezoek aan de "eeuwfeest-tentoonstelling, het lunapark, en een dansavond op zaterdag 8 september. Voorts maakte de bemanning op zondag 9 september een autobustocht door Lincolnshire, waarbij onderweg de lunch werd gebruikt. Deze tocht werd aangeboden door het comité "eeuwfeest".

21 september: Aankomst Den Helder

1 tot 14 oktober: NAVO Oefening "Cutloose"

Deze jaarlijkse grote oefening op mijnengebied vond plaats van 14 september tot 14 oktober, en stond onder leiding van de schout-bij-nacht G.B Fortuyn, commandant zeemacht Nederland (admiraal Benelux). Meer dan 50 oorlogsbodems van België, Groot-Brittanië, Frankrijk, Noorwegen, de Verenigde Staten en Nederland werkten bij deze oefening tezamen. Verscheidene honderden mijnen werden gelegd, in de Belgische, Franse en Nederlandse wateren en in de daarop aansluitende scheepvaartroutes, waarlangs convooien passeerden, om de oefening zo realistisch mogelijk te doen zijn. Niettegenstaande de mijnenvegers gedurende hun operaties bestookt werden door vliegtuigen, slaagden ze er toch in, de zeewegen open te houden. Van Nederlandse zijde namen aan deze oefening deel Smv 129 (Hr.Ms. Dokkum, Hr.Ms. Hoogezand, Hr.Ms. Wildervank en Hr.Ms. Drachten, onder bevel van luitenant ter zee der 1e klasse A.W. Crince le Ro), Hr.Ms. Douwe Aukes, squadrons 320, 860 en 2, Hr.Ms. Jaguar en Hr.Ms. Zeeland.

Cutloose is de langste oefening geweest, welke tot nu toe door gecombineerde NATO strijdkrachten werd gehouden. De uitgebreide operaties ter zee, welke dikwijls onder ongunstige weersomstandigheden moesten worden uitgevoerd, hebben alle opvarenden een schat van ervaring mede gegeven.

15 oktober tot 1 november: Te Den Helder voor onderhoud

1 tot 7 november: Visserij-politiekruiser

8 tot 14 november: Te Den Helder

De rest van het jaar treedt de Jaguar steeds op als visserij-politiekruiser. In dezelfde tijd is de Hefring verantwoordelijk voor de visserij-inspectie in de Nederlandse territoriale wateren, tussen Hoek van Holland en de Nederlands-Belgische grens.