rdk

 

Hr. Ms. Jaguar

Commandant: LTZ 1 C.J. Scheijgrond, sedert 22 december LTZ 1 C.D. José.

 

Algemeen:

Het schip is het gehele jaar in dienst geweest. Tot 22 december werd het bevel gevoerd door luitenant ter zee der 1e klasse C.J. Scheigrond, en vervolgens door luitenant ter zee der 1e klasse C.D. José.

Gedurende dit jaar werden 126 vaardagen gemaakt (waarvan 68 als schip van de wacht), 24 dagen werden doorgebracht in een buitenlandse haven, en de overige dagen werden gebruikt voor onderhoud (derdetraps 13 maart - 7 mei), compensatie en verlof.

In 1978 legde het schip 20.754 zeemijlen af in 2466 vaaruren.

Oefeningen:

In 1978 waren de schepen van de roofdier-klasse meer dan voorheen betrokken bij operationele taken. Er werd veel samengewerkt met jagers en fregatten en zelfs tweemaal met een onderzeeboot. Door de verschervende vaar- en onderhoudsperioden hebben Hr.Ms. Jaguar en Hr.Ms. Fret slechts weinig gezamelijk gevaren en geoefend.

Van 23 tot 29 mei werd door Hr.Ms. Jaguar en Hr.Ms. Fret een korte opwerkperiode doorlopen bij de Flag Officer Sea Training te Portland

Van 4 tot 16 september was het schip ingedeeld bij de NATO oefening Northern Wedding. Zowel de Flag Officer Sea Training als Northern Wedding werden als zeer nuttig en leerzaam ervaren, waarbij de wens wordt uitgesproken dat het niet bij deze eenmalige inzet zal blijven.

Visserij Inspectie:

Gedurende het hele jaar werd intensief aan visserij-inspectie gedaan.

Als de weersomstandigheden het maar enigszins toelieten werd actief opgetreden. Dit hield in dat de inspecterende officieren daadwerkelijk aan boord gingen voor controle van de scheepspapieren, vangst, netmaasgrootte enzovoort. In de overige gevallen beperkte men zich tot passieve visserij-inspectie. Hierbij werd alleen het nummer, de naam en de positie van de visser genoteerd. De samenwerking met de ambtenaren van de algemene inspectiedienst was als immer zeer goed. De plaatselijke inspecteur van de algemene inspectiedienst heeft enige malen meegevaren, hiermede onder meer aantonend dat er niet alleen bij de visafslag te Den Helder op intensieve wijze controle werd uitgeoefend. Op 1 november, toen een aantal stafleden van de algemene inspectiedienst en leden van het parket ter orientatie meevoeren, werd een visser geverbaliseerd die de saneringsbepalingen overtreden had. Door deze malversatie had betrokkene zich een aanzienlijk bedrag kunnen toeeigenen, hetgeen op hem verhaald werd. Dit was een van de opmerkelijkste successen op dit gebied in het afgelopen jaar.

De inzichten van de vissers en het Ministerie van Landbouw en Visserij met betrekking tot de vangstbeperkende maatregelen verschillen ook nu nog hemelsbreed. Niettemin is de verstandhouding tussen vissers en inspecterende officieren altijd goed gebleven. Ook het aanzeggen van processen-verbaal heeft nooit tot ernstige spanningen geleid. Aan visserij-inspectie werd afgelopen jaar 260 uur besteed. Een en ander resulteerde in het opmaken van vijf processen-verbaal van waarneming terwijl 66 daadwerkelijke inspecties aan boord plaatsvonden.

Bijzondere gebeurtenissen:

Chronologisch volgen hieronder enige gebeurtenissen, die buiten de dagelijkse routine vielen:

 

 

13 januari   Zoekactie, te zamen met Hr.Ms. Dokkum, naar de coaster Anna Graebe  die ondersteboven in de Noordzee dreef. Helaas bleef de inspanning zonder resultaat.
29 januari   Teneinde twee te schaduwen   Warschaupact eenheden door de Noordzee te kunnen bijhouden, moest het schip veertien uur volle kracht lopen. Een record voor een roofdier fregat.
9 maart   Vaartocht ten behoeve van adspiranten-reserve-officieren.
16 april   Vaartocht ten behoeve van adspiranten-reserve-officieren.
19 - 22 mei   In gezelschap van Hr.Ms. Friesland, Hr.Ms. Blommendal en Hr.Ms. Urania te Rotterdam, in verband met de manifestatie Rotterdam Maritiem.
31 mei   Vaartocht met Hr.Ms. Fret ten behoeve van de bijzondere bijstands eenheid.
2 juni   Varende familiedag.
27 - 29 september   Assistentie bij beproevingen met sonar apparatuur van de firma Holland Signaal, opgesteld aan boord van een gechartered vissersvaartuig, in samenwerking met Hr.Ms. Zwaardvis.
23 - 26 oktober  

Oefening met de amfibische sectie van de bijzondere bijstands eenheid.

oktober   Verleenden assistentie aan het motorschip Puente van de Panamese nationalitieit, die na brand aan boord om hulp had verzocht.
6 november   De artillerie aan boord werd uitgebreid met twee 20 mm Oerlikon mitrailleurs
8 - 9 november   Voeren ten behoeve van een klas adelborsten
5 december  

St. Nicolaas vereert ons met een bezoek

20 december   Begeleidden Hr.Ms. Tonijn van het Nauw van Calais naar Den Helder in verband met mogelijke problematiek met de voorstuwing.

 

Buitenlandse havens:

 

 

20 - 23 januari   Plymouth
3 -6 maart   Oostende
23 - 29 mei  

Portland (Flag Officer Sea Training)

23 - 26 juni   Duinkerken (informeel)
13 - 16 juli   Haugesund (Noorwegen)
22 - 25 september   Emden (informeel) te zamen met Hr.Ms. Fret
27 - 30 november   Southend