Roofdierklasse.nl

roofdiertjes

facebook  Twitter

Journaal 2 Mei 1983

Reewacht van Maandag 02 Mei 1983

Liggen gemeerd av. 0900 Hijsen vlag op sein van seinpost CMMT. 1100 Houden wachtsvolk en indelen brandpiket. 1130 Meerrol op post. Verhalen met behulp van 2 sleepboten naar steiger 13. Liggen te 1155 aldaar gemeerd over SB zijde volgens onderstaand schema.

020583schema
020583schema-01

Achtermiddag

Varen met varierende koersen en vaarten. Houden waar bestekl bij. MK beide assen te werk. Split-plant. 1345-1420 Mistnavigatie door Schulpengat. 1420 Manoeuvreerrol, ankerrol, motor bedankt. 1435 Bepalen passage verbod op de bak. 1435-1535 MISCEX 2 met Hr.Ms. Wolf en Hr.Ms. Fret. 1540 Aanvang SEAMEX 2, Hr.Ms. Wolf afgevend schip, voeren log in bij stand 9079.5. 1540 SB motor bedankt. 1545 BB motor bedankt. Beiden 5 min. notice. Dagelijkse dienst cf orderboek commandant.

020583amkv

020583am

Platvoet

MK beide assen gestopt en op 05 minuten notice. Houden waar bestek bij dmv zichtpeilingen en radarafstanden. Worden gesleept door Hr.Ms. Wolf. 1620 SB-as te werk, einde SEAMEX 2. 1627 MK BB-as te werk , log uitgevoerd bal 9079.6. 1645 Gaan over op gegist bestek verbeterd dmv zichtpeilingen, radarafstanden en decca waarnemingen.

020583pvkv

020583pv

Eerste wacht

Vervolgen met nevenstaande koers en vaart. MK beide assen te werk. Houden gegist bestek bij, verbeterd dmv zichtpeilingen, radarafstanden en decca waarnemingen. 2100-2105 Houden noodstuuroefening. 2109 Bij zonsondergang ontsteken navigatielichten. 2215 Ontsteken voor-ankerlicht als tweede toplicht. 2250 Bij NBCD ronde gb. 2300 Aanvang deelname aan oefening "Bright Horizon" als orange force met Hr.Ms. Wolf. en Hr.Ms. Fret. Dagelijkse dienst cf orderboek commandant.

020583ewkv

020583ew 020583ewacdt

020583posities

Geplotte posities volgens het journaal

001 terug knop     002 verder knop

blog comments powered by Disqus