Roofdierklasse.nl

roofdiertjes

facebook  Twitter

HW en DW van Donderdag 28 April 1983 (Reewacht)

Gedurende de nacht en bij rondes gb. Bij zonsopkomst, 0624, doven anker- mastobstructie- en dekverlichting. 0815 Houden appel wachtsvolk en delen brandpiket in. 0900 Hijsen vlag op sein van MK Vlissingen. 0950 Meerrol/manoeuvreerrol op post. 1000 MK vaargereed en split-plant. 1010 Hr.Ms. Fret ontmeerd. 1015 Embarkeren 4 burgemeesters, 1 commissaris v/d Koningin en één kolonel*. 1033 Ontmeerd.1045 Tussen havenhoofden, meerrol bedankt, bepalen zeewacht. Dagelijkse dienst cf orderboek commandant.

270483reewacht * 270483reewachtacdt

Voormiddag

Varen met varierende koersen en vaarten via Oostgat naar open zee. MK beide assen te werk. Houden waar bestek bij. 1055 Voeren log uit, bal 7876.6. 1125: Manoeuvreerrol bedankt, handhaven split-plant, ankerrol blijft op post. 1140 Verliezen zicht van Domburg ip 101° bal 8776.3; gaan over op gegist bestek verbeterd dmv radarafstanden, zichtpeilingen en decca waarnemingen. Dagelijkse dienst cf orderboek commnandant.

280483vmkv

280483vm

Achtermiddag

Vervolgen met varierende koersen en vaarten. Houden waar bestek bij. MK beide assen te werk, split-plant. 1245 Manoeuvreerrol op post. 1337 Passeren havenhoofden Vlissingen. 1350 Gemeerd volgens nevenstaand schema, debarkeren gasten, manoeuvreerrol bedankt, MK 5 minuten notice. 1405 Hr.Ms. Fret meert af langszij Hr.Ms. Jaguar. Meerrol bedankt. 1420 Meerrol op post. MK beide assen te werk. 1425 Hr.Ms. Fret ontmeerd. 1430 Hr.Ms. Jaguar ontmeerd. 1437 Passeren havenhoofden van Vlissingen. `530 Passeren OGGR ton. 1550 VIPOL inspectie op de HD103 in positie 51°-35'N/03°-25'E. Dagelijkse orders cf orderboek commandant.

280483amkv01
280483amkv02

280483am

Platvoet

Vervolgen met verierende koersen en vaarten. MK beide assen te werk. Houden gegist bestek bij verbeterd dmv zichtpeilingen, radarafstanden en deccawaarnemingen. 1600-1610 Houden man overboord oefening. 1620 Einde VIPOL inspectie a/b HD103. 1625 Zodiac te boord. 1759-1827 VIPOL inspectie a/b OD5 in pos. 51°-52'4N/003°-22'E. 1800 SB-as gestopt en op 5 min. notice. 1815 SB-as te werk. Dagelijkse dienst cf orderboek commandant.

280483pvkv

280483pv

Eerste wacht

Vervolgen mer nevenstaande koers en vaart. MK beide assen te werk. Houden gegist bestek bij, verbeterd dmv radarafstanden en deccawaarnemingen. 2035 VIPOL-rol op post. 2040-2145 Zodaic te water ivm VIPOL inspectie a/b GO17 in positie 52°-13'1N/3°-44'8E en a/b TH10 in positie 52°-15'2N/3°-46'0E. 2103 Bij zonsondergang ontsteken navigatielichten. 2045-2130 SB hoofmotor op 5 min. notice. 2145 VIPOL rol bedankt, voren passageverbod uit op alle open dekken. 2215 Krijgen zicht van LH Scheveningen ip 122°rw bal 8884.3, gaan over op waar bestek in nevenstaande positie. 2300 Bij NBCD ronde gb. Dagelijkse dienst cf orderboek commandant.

280483ewkv

280483ew

280483posities

Geplotte posities volgens het journaal.

 terug knop      verder knop

blog comments powered by Disqus