Roofdierklasse.nl

roofdiertjes

facebook  Twitter

Reewacht van Woensdag 6 April 1983

Liggen gemeerd av. Houden te 0815 appel wachtsvolk en delen brandpiket in. Te 0825 meerrol om mbv 1 sleepboot een vlot te plaatsen tussen de wal en het schip. Liggen gemeerd als onderstaand schema.

060483meerschema
060483meerschema-1

Komen te 1330 op post voor de oefening RIOTEX. 1410 Aanvang oefening. 1440 Einde oefening, maken aansluitend schoonschip. 1600 Verhalen schip Naar steiger 14 West, mbv 2 sleepboten. Liggen te 1620 aldaar gemeerd over SB-zijde volgens onderstaand schema. Halen te 2023 de vlag neer op sein van seinpost CMMT en ontsteken dek- en ankerverlichting en de mastobstructielichten. Bij rondes gb.

390002

Oefening RIOTEX

HW en DW van Donderdag 7 April 1983

Gedurende de rondes gb. Bij zonsopkomst te 0701, doven de dek- en ankerverlichting en de mastobstructie lichten. Dagelijkse diens cf orderboek commandant.

060483reewacht

_terug_knop     _verder_knop


blog comments powered by Disqus